Оголошення конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ТОВ «ХІМВЕКТОР»

оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

які можуть бути призначені для  надання послуг

з обов’язкового аудиту фінансової звітності

за 2019 рік.

 

 

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ТОВ «ХІМВЕКТОР» за 2019 рік.

 

Інформація про процедуру.

Реквізити замовника

 

 

 

ТОВ «ХІМВЕКТОР»

01010, м. Київ, вул. Московська,32/2

http://himvektor.com/

e-mail: solovey@himvektor.com

Дата оголошення конкурсу 15.11.2020 року
Кінцевий строк приймання пропозицій  До 17 годин 00 хвилин 27.11.2020
Дата, час і місце проведення конкурсу Об 11 годині 00 хвилин 30.11.2020

01010, м. Київ, вул. Московська,32/2

Кінцевий термін формування аудиторського висновку 30 грудня 2020 року

 

 

Умови та порядок проведення конкурсу.

 

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідає вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 • включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);
 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);
 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім’ї зазначених осіб: 1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов’язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування; 2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування; 3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг ТОВ «ХІМВЕКТОР»;
 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;
 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;
 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності підприємств, що становить суспільний інтерес;
 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб’єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п’яти років поспіль.

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: підтвердження річної фінансової звітності ТОВ «ХІМВЕКТОР».

 

Вид послуги: проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «ХІМВЕКТОР» за 2019 рік.

 

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 • Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
 • наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
 • цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;
 • лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

 

Документи подаються  за адресою —  01010, м. Київ, вул. Московська,32/2

ТОВ «ХІМВЕКТОР» особисто або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів».

Контактна особа: Соловей Юрій Станіславович, т., e-mail:  solovey@himvektor.com

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

 

Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ «ХІМВЕКТОР»   надається відповідно до запиту учасника конкурсу.

 

Результати Конкурсу будуть розглянуті Аудиторським комітетом.

 

Про результати Конкурсу  учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються електронною поштою та шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті ТОВ «ХІМВЕКТОР».